Nieuws
calibris-bord
Like us on Facebook!

Welkom!

Project YES Foundation is een stichting die zich met name richt op jongeren en jongvolwassenen met een bijzondere ontwikkeling en/of aanleg.

De gedragsproblemen waar wij op dit moment vooral mee werken zijn: ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS, het syndroom van asperger en ODD. Ook jongeren met andere gedragsproblemen kunnen bij ons terecht.

Wij bieden specifieke zorg op maat in de thuissituatie, op school, stage, in het bedrijfs- of verenigingsleven.

 
Project YES staat voor:

Youth – jongeren en jongvolwassenen met een gedrags- en/of leerprobleem en in het bijzonder die met een indicatie als bv ADHD/ASS/ADD/ODD vormen onze doelgroep.

Empowerment – we willen jongeren in staat stellen om zelf actief vorm te kunnen geven aan hun eigen leven en aan dat van de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. Hierbij is het van belang dat jongeren hun capaciteiten ontdekken, ontwikkelen en leren gebruiken. Dit heet in één woord ‘empowerment’.

Support – als stichting willen we deze kwetsbaardere groep een betere kans geven binnen de maatschappij door hen te begeleiden in hun eigen kennen en kunnen, het zelfbeeld te versterken, de eigenwaarde op te waarderen, hen te laten begrijpen wat de maatschappij is en hoe daar mogelijk in mee te draaien.

 
Het Engelse woord YES! is een uitdrukking die iets positiefs uitdrukt! “Yes, we gaan ervoor!”, “Yes, we kunnen het!”.
Stichting Project YES wil iets positiefs bijdragen in de levens van jonge mensen die (denken) weinig kansen te hebben. “Yes, ieder kind heeft recht op een toekomst!”