Nieuws
calibris-bord
Like us on Facebook!

Autisme

Autisme
De diagnose autisme kan alleen vastgesteld worden door een psychiater. Een kind met autisme is erg op zichzelf gericht, hij maakt niet snel contact met anderen. Behalve het contact met mensen, gaat ook de omgang met andere dingen anders bij kinderen met autisme.Zij doen dingen vaak op een bepaalde manier en kunnen hier niet of nauwelijks in variëren. Kinderen met autisme hebben een drang naar routines en herhaling, waardoor zij dingen steeds op dezelfde manier doen. Een ander kenmerk is dat de spraakontwikkeling vertraagd op gang komt.

Het syndroom van asperger
Ook het syndroom van asperger heeft een aantal kenmerken van autisme. De gedragsregels tussen mensen worden door mensen met het syndroom van asperger vaak niet begrepen. Alles wat gezegd wordt nemen zij letterlijk. Dit kan ervoor zorgen dat zij vaak niet goed hen eigen emoties kunnen uiten. Mensen met het syndroom van asperger kunnen dit, in tegenstelling tot mensen met autisme, vaak goed verbergen achter hun goed ontwikkelde verbale communicatieve vaardigheden. Ook kunnen mensen met dit syndroom zichzelf door oefening zo ontwikkelen, dat de kenmerken gecompenseerd worden door ‘normaal’ gedrag. Deze sociale beperking wordt vaak door hulpverleners en omgeving onderschat, omdat mensen met het syndroom van asperger vaak kunnen leren hoe zij met anderen horen om te gaan.

Mensen met het syndroom van Asperger hebben vaak één hobby/interesse die duidelijk naar voren komt. Ook is hun taalgebruik vaak opvallend formeel. Daarnaast kunnen mensen met asperger vaak moeilijk emoties van anderen inschatten. Dit komt doordat zij kleine boodschappen, zoals lichaamshouding en gelaatsuitdrukkingen, vaak niet kunnen herkennen.

PDD-NOS
PDD-NOS is een afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Deze term wordt gebruikt voor kinderen met sociale en communicatieve problemen, zoals deze ook te zien zijn bij autisme. Deze problemen hebben wel veel dingen weg van het gedragsprobleem ‘autisme’, maar bij een kind met PDD-NOS zijn deze minder erg terug te zien. Kenmerken van PDD-NOS zijn:

Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties.
Weinig begrip en gebruik van nonverbale signalen.
Het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen.
Het ontbreken van wederkerigheid in het contact.
Kinderen met PDD-NOS maken vaak een eenzame, gesloten indruk.
Kinderen met PDD-NOS zijn vaak angstig voor veranderingen,
Hierdoor kunnen zij zich koppig of driftig uiten.
Ook kunnen zij overgevoeligheid hebben voor zintuiglijke prikkels,
Of juist weinig gevoeligheid voor prikkels.
Langzame taalontwikkeling
Onhandige, stijve motoriek en taal in alle gevallen letterlijk nemen