Nieuws
calibris-bord
Like us on Facebook!

PGB en ZIN

PGB = Persoonsgebonden Budget
ZIN = Zorg in natura

Wilt u ondersteund of geadviseerd worden in het aanvraagtraject van een PGB, ZIN of andere mogelijkheden voor bekostiging (zoals bijvoorbeeld een REC 4 of REC j) dan kunt u met Project YES contact opnemen om het proces te laten verzorgen.

PGB
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp en
voorzieningen kunt inkopen, door
– zelf uw zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit te kiezen;
– een organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken.
U gaat dus zelf op zoek naar zorgverleners en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van uw budget.
U bent voor zorg verzekerd in de Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

ZIN
Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente. De zorgaanbieder levert de zorg en regelt de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Vaak is daarin veel mogelijk.

Een combinatie van PGB en ZIN
Als u een pgb heeft en u heeft meerdere soorten zorg nodig, kunt u misschien een mengvorm van zorg in natura en een pgb gebruiken. U kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of u voor de hulp een pgb of zorg in natura wilt.

Aanvragen van een PGB Indicatie
Als u zelf het aanvraagtraject in gang wilt zetten, vraagt u eerst een indicatie aan bij het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg of in uw regio bij Bureau Jeugdzorg.

Via CIZ
Voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en/ of leerproblemen en jongeren van Praktijkscholen of (V)SO (speciaal onderwijs). Op de website van het CIZ vindt u adressen van vestigingen bij u in de buurt.
http://www.ciz.nl/

Via het Bureau Jeugdzorg
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een normale intelligentie (IQ van 75 of meer). Op de website van Bureau Jeugdzorg vindt u de hoofdkantoren waarna u de regiokantoren kunt benaderen.
http://www.bureaujeugdzorg.info/

Aanvraagformulier en Indicatiesteller
Op het aanvraagformulier geeft u aan welke begeleiding, zorg of hulp uw kind nodig heeft. Een indicatiesteller gaat bekijken welke zorg en hoeveel zorg nodig en mogelijk is. Dit wordt uitgedrukt in zorgklasse en uren per week. U ontvangt dan een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen bij bijvoorbeeld Project Yes.

U moet achteraf binnen 8 weken na het einde van iedere voorschotperiode, verantwoording afleggen aan het zorgkantoor d.m.v. een verantwoordingsformulier.

Open hier het formulier Aanvraag AWBZ-zorg  

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom
U kunt als cliënt een pgb altijd omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Voor het omzetten van zorg in natura naar een pgb uit de AWBZ moet u een schriftelijk wijzigingsverzoek sturen aan het zorgkantoor.

Open hier het formulier om PGB om te zetten in ZIN

Open hier het formulier om ZIN om te zetten in PGB