Nieuws
calibris-bord
Like us on Facebook!

Missie en Visie

Missie

  • Jongeren en jongvolwassenen met een gedrags- of leerprobleem begeleiden vanuit hun basisbehoeften (woonsituatie).
  • Jongeren die niet in een schoolse setting kunnen functioneren, een alternatief individueel op maat arrangement bieden.
  • Het aanbieden en stimuleren van een combinatie van zorg, onderwijs en sport/ recreatie.
  • De drive en interesse van de jongeren prikkelen en ze van daaruit motiveren en voorbereiden op maatschappelijk functioneren en passend, zinvol en duurzaam werk.
  • Jongeren meer zicht geven op hun talenten en mogelijkheden.
  • Het aanbieden en stimuleren van sport en bewegingsactiviteiten.
  • Het opkomen voor het belang van kansarmere jongeren en jongvolwassenen.

Onze visie

Kernwaarden:
Participatie door maatschappelijke betrokkenheid
Keuzevrijheid door gepaste individuele begeleiding
Ontwikkeling door gepaste individuele begeleiding
Relaties door deelname aan het reguliere circuit
Wederzijds respect door meer begrip, bekendheid en interesse